BERIKUT PENGUMUMAN PENGAMBILAN IJAZAH, TRANSKRIP DAN SKPI.